بای
پنجشنبه 30 دی 1395 × 02:23 ب.ظ   

   
سبک جدید پست گذاشتن من
پنجشنبه 30 دی 1395 × 02:19 ب.ظ   
میخوام بعد از این به جای عنوان پست
متن آهنگ بزارم 
جالب میشه ^^ 
ایده خودمه و مخصوص این وبه 
بی زحمت سواستفاده ( تقلید ) نکنید . 


   
متن آهنگ حلقه از مجید خراطها
پنجشنبه 30 دی 1395 × 02:18 ب.ظ   

   
برو خوشبخت شی عزیزم خیلی عاشق تو بودم....
پنجشنبه 30 دی 1395 × 02:18 ب.ظ   

   
آخرین جمله نامم اینه از ته وجودم
پنجشنبه 30 دی 1395 × 02:16 ب.ظ   

   
دلخوشیم همین یه نامست گرچه اینم خیس خیسه
پنجشنبه 30 دی 1395 × 02:15 ب.ظ   

   
دیگه چشمام نمی بیننه دستمم نمی نویسه
پنجشنبه 30 دی 1395 × 02:14 ب.ظ   

   
اما کاش اشکام نبودن تو را واضخ تر می دیدم
پنجشنبه 30 دی 1395 × 02:14 ب.ظ   

   
امروز تو چشمت عزیزم نمی دونی چی کشیدم
پنجشنبه 30 دی 1395 × 02:13 ب.ظ   

   
قطره قطره های اشکو به تو امشب هدیه کردم
پنجشنبه 30 دی 1395 × 02:13 ب.ظ   

   
هق هق ام تبریک من بود من باسه تو گریه کردم
پنجشنبه 30 دی 1395 × 02:12 ب.ظ   

   
هی می خوام بگم مبارک ولی بغضم نمیزاره
پنجشنبه 30 دی 1395 × 02:11 ب.ظ   

   
بله را گفتی تموم شد این دیگه آخر کاره
پنجشنبه 30 دی 1395 × 02:11 ب.ظ   

   
میرم اون بیرون یه گوشه دست به دامن خدا شم...
پنجشنبه 30 دی 1395 × 02:10 ب.ظ   

   
میزنم بیرون از اینجا بله را می گی نباشم
پنجشنبه 30 دی 1395 × 02:09 ب.ظ   

   

 ÕÝÍå åÜÜÇ: 1 2 3 4 5 6 7 ...

\