❤دنیای جلسایی ها ❤ ❣ از من به تو نصیحت ❣ ✍ به حکم یه وصیعت ✍ ❦ اشک نریزه از چشات ❦ ❤ قربون اون خنده هات ❤ ♬ دنیا همش دو روزه ♬ Ü اونی که شاده پیروزه Ü ❄ زندگی کن تو لحظه ❄ ღ قلبت یه وقت نلرزه ღ ✯ تا آسمون پر ستارست ✯ ✾ تا خدا اون بالاهست ✾ ஐ تا که قلب تو پاکه ஐ ➹ رفیق سینه چاکه ➹ ☜ ترسو بکن تو بیرون ☞ ☀ نگا کن به آسمون ☀ ℘ تا میتونی داد بزن ℘ ∞ دوست دارم خدا جون ∞ .......############## .............############## .......................###### .......................###### ........................###### .........................###### ...........................###### ..................############## ......................############## ......... #####................##### ...... ########............######## .. ###########........########### ..#############.....############# ##############....############## ###############..############## .###############.############## ...############################ .....########################## ........####################### ..............################### ...................################ .........................############ ..............................######### ......................................##### .............................................### ...................................................# ....................#####..........##### ........................####......#### ............................###...### ...............................##..## .................................#### ..................................#### ...................................#### .....................................#### .......................................#### ...............................##### ............................########## ..........................############# ..............................########### .......................................###### ............................###..............### .............................###..............### .............................####.............### ............................#####............### ........................####....###........### ....................###..............####### tag:http://jelsajona.mihanblog.com 2017-06-24T14:31:22+01:00 mihanblog.com :|| 2017-06-24T04:41:25+01:00 2017-06-24T04:41:25+01:00 tag:http://jelsajona.mihanblog.com/post/5107 ♥ʍԾՅɿՌԹ♥ ]]> :| 2017-06-23T03:33:23+01:00 2017-06-23T03:33:23+01:00 tag:http://jelsajona.mihanblog.com/post/5105 ♥ʍԾՅɿՌԹ♥ اکه دقت کنین ساناز پاهاشو گذاشته رو کله سمیرا:|این رِنجِرهستدر شهربازی:/ اکه دقت کنین ساناز پاهاشو گذاشته رو کله سمیرا:|
این رِنجِرهست
در شهربازی:/
]]>
:| هوهو 2017-06-23T03:14:06+01:00 2017-06-23T03:14:06+01:00 tag:http://jelsajona.mihanblog.com/post/5103 ♥ʍԾՅɿՌԹ♥ ]]> 1 تیر 2017-06-22T02:43:21+01:00 2017-06-22T02:43:21+01:00 tag:http://jelsajona.mihanblog.com/post/5102 ♥ʍԾՅɿՌԹ♥ ]]> برم دیع 2017-06-20T16:42:12+01:00 2017-06-20T16:42:12+01:00 tag:http://jelsajona.mihanblog.com/post/5101 ❦❆蜂蜜❆❦ آها راستی از همه حرفام و پستام منظور داشتم میتونید به خودتون بگیرید . صفحه قبلو هم ببینید . دوستون دارم .شبتون اوجولاتی بای ... ^^ آی ام دیو کلا قرمزی ^^ آها راستی از همه حرفام و پستام منظور داشتم 
میتونید به خودتون بگیرید . 

صفحه قبلو هم ببینید . 
دوستون دارم .
شبتون اوجولاتی 
بای 
.
.
.
 ^^ آی ام دیو کلا قرمزی ^^
]]>
یه سوال دیگه 2017-06-20T16:36:13+01:00 2017-06-20T16:36:13+01:00 tag:http://jelsajona.mihanblog.com/post/5100 ❦❆蜂蜜❆❦ شمام دید اینایی رو که مث فرشته میمونن قشنگ ناز و اشفه میان تا خوشی میزنه زیر دلت میشن جادوگر شهر اوز کاری میکنن بشاشی تو شلوارت بعدم میشینن زل میزنن بهت سر تأسف تکون میدن ؟ جان داداش خیلی رو اعصابن شمام دید اینایی رو که مث فرشته میمونن 
قشنگ ناز و اشفه میان تا خوشی میزنه زیر دلت 
میشن جادوگر شهر اوز 
کاری میکنن بشاشی تو شلوارت 
بعدم میشینن زل میزنن بهت سر تأسف تکون میدن ؟ 
جان داداش خیلی رو اعصابن
]]>
یه سوال 2017-06-20T16:32:57+01:00 2017-06-20T16:32:57+01:00 tag:http://jelsajona.mihanblog.com/post/5099 ❦❆蜂蜜❆❦ میدونم خداحافظی کردم ولیهمین الان یه سوال برام پیش اوم..چجوریه که بعضی آدما میان میرینن به زندگیت بعدشم غر میزنن غذاتون نفخ داشت تهشم میرنو بوی گندشونو جا میزارن ؟  میدونم خداحافظی کردم ولی
همین الان یه سوال برام پیش اوم
.
.
چجوریه که بعضی آدما میان میرینن به زندگیت 
بعدشم غر میزنن غذاتون نفخ داشت 
تهشم میرنو بوی گندشونو جا میزارن ؟ 
]]>
بدرود 2017-06-20T16:08:34+01:00 2017-06-20T16:08:34+01:00 tag:http://jelsajona.mihanblog.com/post/5098 ❦❆蜂蜜❆❦ خسته نباشم ..:)خب حالا واوایلا لیلی من شنگولم خیلی .. خسته نباشم ..:)
خب حالا واوایلا لیلی 
من شنگولم خیلی ..

]]>
. 2017-06-20T16:07:22+01:00 2017-06-20T16:07:22+01:00 tag:http://jelsajona.mihanblog.com/post/5097 ❦❆蜂蜜❆❦ اگه می خوایی پیشم بمونی، بیا تا باقیه جوونیبیا تا پوست و استخوانت، نذار دلم تنها بمونهبذار شبام رنگی بگیره، دوباره آهنگی بگیرهبگیره رنگ اون دیاری، که توش منو تنها نذاری

اگه می خوایی پیشم بمونی، بیا تا باقیه جوونی

بیا تا پوست و استخوانت، نذار دلم تنها بمونه

بذار شبام رنگی بگیره، دوباره آهنگی بگیره

بگیره رنگ اون دیاری، که توش منو تنها نذاری


]]>
. 2017-06-20T16:05:43+01:00 2017-06-20T16:05:43+01:00 tag:http://jelsajona.mihanblog.com/post/5096 ❦❆蜂蜜❆❦ اگه بازم دلت میاد، یار یکدیگر باشیممثال ایّوم قدیم، بشینیم و سحر پاشیمباید دلت رنگی بگیره، دوباره آهنگی بگیرهبگیره رنگ اون دیاری، که توش منو تنها نذاری

اگه بازم دلت میاد، یار یکدیگر باشیم

مثال ایّوم قدیم، بشینیم و سحر پاشیم

باید دلت رنگی بگیره، دوباره آهنگی بگیره

بگیره رنگ اون دیاری، که توش منو تنها نذاری


]]>
. 2017-06-20T16:03:24+01:00 2017-06-20T16:03:24+01:00 tag:http://jelsajona.mihanblog.com/post/5095 ❦❆蜂蜜❆❦ اگه یه روزی نومتو تو گوش من صدا کنهدوباره باز غمت بیاد، که منو مبتلا کنهبه دل میگم کاریش نباشه، بذاره درد تو دوا شهبره توی تموم جونم، که باز برات آواز بخونم

اگه یه روزی نومتو تو گوش من صدا کنه

دوباره باز غمت بیاد، که منو مبتلا کنه

به دل میگم کاریش نباشه، بذاره درد تو دوا شه

بره توی تموم جونم، که باز برات آواز بخونم


]]>
. 2017-06-20T16:00:14+01:00 2017-06-20T16:00:14+01:00 tag:http://jelsajona.mihanblog.com/post/5093 ❦❆蜂蜜❆❦ گه یه روز بری سفر، بری ز پیشم بی خبراسیر رویاهام میشم، دوباره باز تنها میشمبه شب میگم پیشم بمونه، به باد میگم تا صبح بخونهبخونه از دیار یاری، چرا میری تنهام میذاری؟اگه فراموشم کنی، ترک آغوشم کنیپرنده دریا میشم، تو چنگ موج رها میشمبه دل میگم خاموش بمونه، میرم که هر کسی بدونهمیرم به سوی اون دیاری، که توش منو تنها نذاری
گه یه روز بری سفر، بری ز پیشم بی خبر

اسیر رویاهام میشم، دوباره باز تنها میشم

به شب میگم پیشم بمونه، به باد میگم تا صبح بخونه

بخونه از دیار یاری، چرا میری تنهام میذاری؟

اگه فراموشم کنی، ترک آغوشم کنی

پرنده دریا میشم، تو چنگ موج رها میشم

به دل میگم خاموش بمونه، میرم که هر کسی بدونه

میرم به سوی اون دیاری، که توش منو تنها نذاری


]]>
. 2017-06-20T15:54:21+01:00 2017-06-20T15:54:21+01:00 tag:http://jelsajona.mihanblog.com/post/5090 ❦❆蜂蜜❆❦ ای  دل غمزده  در سینه ی  غمناک سلامکعبه ی  عشق  توئی پاک تر از پاک سلاممرهمی  نیست   کزآن  درد  تو  آرام  شودای به زخم همگان  مرهم و  تریاک   سلامبی سب  نیست   که  دل   نام   نهادند  تراهر چه فهم است توئی خانه ادراک  سلامهستی  عالم امکان  همه  از  خاک و گلندهمه ی  عالم هستی  زتو ای خاک  سلامخانه ای  در  قفس  سینه

ای  دل غمزده  در سینه ی  غمناک سلام

کعبه ی  عشق  توئی پاک تر از پاک سلام

مرهمی  نیست   کزآن  درد  تو  آرام  شود

ای به زخم همگان  مرهم و  تریاک   سلام

بی سب  نیست   که  دل   نام   نهادند  ترا

هر چه فهم است توئی خانه ادراک  سلام

هستی  عالم امکان  همه  از  خاک و گلند

همه ی  عالم هستی  زتو ای خاک  سلام

خانه ای  در  قفس  سینه  ترا  ساخته اند

بنگر این خانه که باغیست پر از تاک سلام

می  از آن نوش مرا  غصه  فراموش  کنم

غصه می آورد این می  می  غمناک سلام

جلیل چرخی(پائیز)


]]>
. 2017-06-20T15:46:08+01:00 2017-06-20T15:46:08+01:00 tag:http://jelsajona.mihanblog.com/post/5089 ❦❆蜂蜜❆❦ گذشته هامو میخوامبوی گلای ناودون رودخونه های پر آب لب های شاد و خندون  گذشته هامو میخوام
بوی گلای ناودون 
رودخونه های پر آب 
لب های شاد و خندون 

]]>
. 2017-06-20T15:45:29+01:00 2017-06-20T15:45:29+01:00 tag:http://jelsajona.mihanblog.com/post/5088 ❦❆蜂蜜❆❦ از این کاراش خبر دارم اما چه کنم دوسش دارم  از این کاراش خبر دارم 
اما چه کنم دوسش دارم 

]]>