❤دنیای جلسایی ها ❤ ツ سلام シ ❦ خوش اومدید ❦ -̮̮̮̮̃̃• لبخند فراموش نشه •̮̮̃-̃ ❁_❁ شاد باشید ❁_❁ ❅ ولنتاین مبارک ❅ ☟ اخبار مهم ☟ ❣ وب یک ساله شد ❣ ❣ دومین شب یلدا در دنیای جلسایی ها ❣ ❣ دومین کریسمس در دنیای جلسایی ها ❣ ❣ دومین ولنتاین در دنیای جلسایی ها ❣ ☟شعار وب ☟ °•ิ.• ما خیلی شنگولیم °•ิ.• ..........############## .............############## .......................###### .......................###### ........................###### .........................###### ...........................###### ..................############## ......................############## ......... #####................##### ...... ########............######## .. ###########........########### ..#############.....############# ##############....############## ###############..############## .###############.############## ...############################ .....########################## ........####################### ..............################### ...................################ .........................############ ..............................######### ......................................##### .............................................### ...................................................# ....................#####..........##### ........................####......#### ............................###...### ...............................##..## .................................#### ..................................#### ...................................#### .....................................#### .......................................#### ...............................##### ............................########## ..........................############# ..............................########### .......................................###### ............................###..............### .............................###..............### .............................####.............### ............................#####............### ........................####....###........### ....................###..............####### http://jelsajona.mihanblog.com 2017-04-29T20:26:37+01:00 text/html 2017-04-27T04:59:38+01:00 jelsajona.mihanblog.com ♥ℳơßïηα♥ رو مخی:/ http://jelsajona.mihanblog.com/post/4976 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://mj11.persianfun.info/img/92/11/Roo-Mokh1/02.jpg" alt=""></div> text/html 2017-04-16T15:35:14+01:00 jelsajona.mihanblog.com ♥ℳơßïηα♥ مشکل مشکل:| http://jelsajona.mihanblog.com/post/4975 <div style="text-align: center;">میهن چرا اینجوری شد=|</div><div style="text-align: center;">نمیشه نظر داد=|</div><div style="text-align: center;">دلم ترکید=|</div><div style="text-align: center;">میخوام نظر بدم=|</div><div style="text-align: center;">یا نظر بگیرم=|</div><div style="text-align: center;">عر='|</div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-04-15T20:20:19+01:00 jelsajona.mihanblog.com ஜ Margaret ஜ عاغا یحنی چی؟ :| http://jelsajona.mihanblog.com/post/4974 <div style="text-align: center;"><font size="3">اه :/</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">این "من ربات نیستم" دیگهه چه سیقه ای بود؟ :/</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">اه چرا من نمتونم کامنت بزارم توی میهن؟ :/</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">اه این چه زندگی ایه؟ :/</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">اه اه اه :/</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">پوفففففففففففففففف -____-</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">منو نیگا ساعت 1 نصفه شب اومدم چی میگم =|</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">یکی نیست بگه برو بکپ خیر سرت فردا امتحان داری -___-</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">عاغا بگیرین بخوابین شب شیک :|</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.pic98.ir/upload/b4yk_2017-03-01-891350.jpeg" alt=""></font></div> text/html 2017-04-15T19:54:51+01:00 jelsajona.mihanblog.com ❦❆蜂蜜❆❦ بگذارید هواری بزنم .. http://jelsajona.mihanblog.com/post/4973 <div style="text-align: center;"><strong style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-weight: normal;">مشت می‌كوبم بر در</span></strong><b style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA"><br clear="all"></span></b><strong style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-weight: normal;">پنجه می‌سایم بر پنجره‌ها</span></strong><b style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA"><br clear="all"></span></b><strong style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-weight: normal;">من دچار خفقانم، خفقان</span></strong><b style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA"><br clear="all"></span></b><strong style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-weight: normal;">من به تنگ آمده ام از همه چیز</span></strong><b style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA"><br clear="all"></span></b><strong style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-weight: normal;">بگذارید هواری بزنم</span></strong><b style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA"><br clear="all"></span></b><strong style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-weight: normal;">های!</span></strong><b style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA"><br clear="all"></span></b><strong style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-weight: normal;">&nbsp;با شما هستم</span></strong><b style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA"><br clear="all"></span></b><strong style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-weight: normal;">این درها را باز كنید</span></strong><b style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA"><br clear="all"></span></b><strong style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-weight: normal;">...</span></strong><b style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA"><br clear="all"></span></b><strong style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-weight: normal;">من بدنبال فضا می‌گردم</span></strong><b style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA"><br clear="all"></span></b><strong style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-weight: normal;">لب بامی</span></strong><b style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA"><br clear="all"></span></b><strong style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-weight: normal;">سركوهی</span></strong><b style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA"><br clear="all"></span></b><strong style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-weight: normal;">دل صحرائی</span></strong><b style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA"><br clear="all"></span></b><strong style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-weight: normal;">كه در آنجا نفسی تازه كنم</span></strong><b style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA"><br clear="all"></span></b><strong style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-weight: normal;">می خواهم فریاد بلندی بكشم</span></strong><b style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA"><br clear="all"></span></b><strong style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-weight: normal;">كه صدایم به شما هم برسد</span></strong><b style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA"><br clear="all"></span></b><strong style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-weight: normal;">من هوارم را سر خواهم داد</span></strong><b style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA"><br clear="all"></span></b><strong style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-weight: normal;">چاره درد من را، باید این داد كند</span></strong><b style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA"><br clear="all"></span></b><strong style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-weight: normal;">از شما خفته چند</span></strong><b style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA"><br clear="all"></span></b><strong style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-weight: normal;">چه كسی می‌آید</span></strong><b style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA"><br clear="all"></span></b><strong style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-weight: normal;">با من فریاد كند؟</span></strong><b style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA"><br clear="all"></span></b><strong style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-weight: normal;">مشت می‌كوبم بر در</span></strong><b style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA"><br clear="all"></span></b><strong style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-weight: normal;">پنجه می‌سایم بر پنجره‌ها</span></strong><b style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA"><br clear="all"></span></b><strong style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-weight: normal;">من دچار خفقانم خفقان</span></strong><b style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA"><br clear="all"></span></b><strong style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-weight: normal;">من به تنگ آمده ام از همه چیز</span></strong><b style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA"><br clear="all"></span></b><strong style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; line-height: 24px; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-weight: normal;">بگذارید هواری بزنم</span></strong></div> text/html 2017-04-15T10:32:16+01:00 jelsajona.mihanblog.com ❦❆蜂蜜❆❦ رو مخی یعنی ... http://jelsajona.mihanblog.com/post/4970 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">رو مخی یعنی ..</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">وقتی داری پست میزاری&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">و</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">یهو نت تموم میشه :|</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-04-13T10:31:30+01:00 jelsajona.mihanblog.com ❦❆蜂蜜❆❦ با ما نامهربونی با ما دل میسوزونی http://jelsajona.mihanblog.com/post/4969 <div style="text-align: center;"><img src="http://salijoon.us/mail94/941207/mokh/30396e4c0bb7aef73.jpg"></div> text/html 2017-04-13T10:30:32+01:00 jelsajona.mihanblog.com ❦❆蜂蜜❆❦ ناری یار خوشگل نازی یار خوشگل http://jelsajona.mihanblog.com/post/4968 <div style="text-align: center;"><img src="http://salijoon.us/mail94/941207/mokh/30399342f7fcc0276.jpg"></div> text/html 2017-04-13T10:29:47+01:00 jelsajona.mihanblog.com ❦❆蜂蜜❆❦ ناری ناری ناری ناری http://jelsajona.mihanblog.com/post/4967 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.pic.tooptarinha.com/images/dwucv0knxlfksrf4qr2z.jpg"></div> text/html 2017-04-13T10:29:18+01:00 jelsajona.mihanblog.com ❦❆蜂蜜❆❦ ناری ناری ناری ناری http://jelsajona.mihanblog.com/post/4966 <div style="text-align: center;"><img src="http://mj11.persianfun.info/img/92/11/Roo-Mokh1/17.jpg"></div> text/html 2017-04-13T10:28:48+01:00 jelsajona.mihanblog.com ❦❆蜂蜜❆❦ تو که با خنده هات دلو می تپونی http://jelsajona.mihanblog.com/post/4965 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.pic.tooptarinha.com/images/l0i7qatjr8g93icxibj.jpg"></div> text/html 2017-04-13T10:28:22+01:00 jelsajona.mihanblog.com ❦❆蜂蜜❆❦ با ما نامهربونی با ما دل میسوزونی http://jelsajona.mihanblog.com/post/4964 <div style="text-align: center;"><img src="http://salijoon.us/mail94/941207/mokh/30397a0150b5b62e4.jpg"></div> text/html 2017-04-13T10:27:47+01:00 jelsajona.mihanblog.com ❦❆蜂蜜❆❦ تو مگه ! اناری داری http://jelsajona.mihanblog.com/post/4963 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.pic.tooptarinha.com/images/0f7rm3775i8xcg5nl3zh.jpg"></div> text/html 2017-04-13T10:27:13+01:00 jelsajona.mihanblog.com ❦❆蜂蜜❆❦ ناری ناری ناری ناری ناری ناری http://jelsajona.mihanblog.com/post/4962 <div style="text-align: center;"><img src="http://mj11.persianfun.info/img/92/11/Roo-Mokh1/18.jpg"></div> text/html 2017-04-13T10:24:33+01:00 jelsajona.mihanblog.com ❦❆蜂蜜❆❦ به نام خدا http://jelsajona.mihanblog.com/post/4961 <div style="text-align: center;">اومدم با پستِ.....</div><div style="text-align: center;">رومخی :|</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.hammihan.com/img/userupload_2013_19603489551392976044.2082.jpg"></div> text/html 2017-04-09T09:46:33+01:00 jelsajona.mihanblog.com ♥ℳơßïηα♥ 70 http://jelsajona.mihanblog.com/post/4959 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://pre06.deviantart.net/c9a1/th/pre/i/2013/348/d/6/frozen_elsa_sketch_by_kichikutie23-d6xw9b7.jpg" alt=""></div>