هام تنبل بازی
پنجشنبه 14 بهمن 1395 × 09:18 ق.ظ   
سلام این من تنبل همین الان نقاشیشو دیدم گفتم رنگش کنم
بعد شنل السا فقط رنگ کرذم دیدم
دیه حوصله ندارم>:
ای ام تنبل
همین کار نصفه رو از من ببنید شاید روزی تکمیل بشه


   نقاشی
   جلسایی
   
♥Queen elizabeth Ainura uchiha♥ Petra ral♥ × ˜ÜÇãÜäÜÊ()   
اخرم...
پنجشنبه 14 بهمن 1395 × 08:27 ق.ظ   
اخر سرم این دستای ما نرسید بهم
جدایی ابدی بین من تو باقی موند
هرچی تلاش هرچی سعی
از اخرم نرسیدیم بهم
دست های من تو تا ابدیت از هم جداست
 عزیز من جک فراست تو در خاطرات من باقی خواهی ماند
مرد یخی  مانند من
اگرچه این فاصله این دیوار هرگز خراب نخواهد شد

   جلسا
   جدایی
   نرسیدن
   جلسایی
   جک فراست
   السا   فروزن
   
♥Queen elizabeth Ainura uchiha♥ Petra ral♥ × ˜ÜÇãÜäÜÊ()   
السا جک بجای شخصیت های انیمشنی+پس قرن ها
پنجشنبه 14 بهمن 1395 × 08:08 ق.ظ   
و الان از «رفتنِ» آدمها غافلگیر نمیشم. بلکه بیشتر «موندنشون» غافلگیرم میکنه.
___________________
پس از قرن ها
به حد یک ساعت وقت این وسط اضافه اوردم دارم سریع به همه جا
سر میزنم
هوفففف   جلسایی
   جلسا
   السا جک
   
♥Queen elizabeth Ainura uchiha♥ Petra ral♥ × ˜ÜÇãÜäÜÊ()   
❄سلام من زندما❄
شنبه 1 اسفند 1394 × 07:05 ب.ظ   
سلام دیدم خیلی وقته پست نزاشتم
گفتم یه پستی بزارم فکر نکنید دور از جونم مردم 
یه موقع 
اینم یه عکس خوشگل السا در قالب شنل قرمزی
و جک در قالب گرگ
1444268450424.jpg

   جلسایی
   
♥Queen elizabeth Ainura uchiha♥ Petra ral♥ × ˜ÜÇãÜäÜÊ()   
سلام من برگشتم جیغغغ
چهارشنبه 21 بهمن 1394 × 02:39 ب.ظ   
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهسلام من اومدم بلاخره بعد چند هفتهدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهوبلاگمو جابه جا کردمدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
کلا خیلی دردسر داشت جابه جایشش دلیل جابه جایشم تو وب قبلیم نوشتم
بعدم سر  اینکه سرم شلوغ بود اینجام نتونستم بیام
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهدلم براتون تنگ شده بودا حسابیدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهراستی ادرس وب جدیدمدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
اخ از این به بعد هر روز میام واستون پست میزارم
از جلسا جونمم ممنونم دوباره عضوم کرد
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهخب دیگه فعلا بایدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
1444185360375.jpg

   جلسایی
   
♥Queen elizabeth Ainura uchiha♥ Petra ral♥ × ˜ÜÇãÜäÜÊ()   
\